Færgens historie

Korshage er bygget på Holbæk værft i årene 1963 og 1964.

Færgens betegnes som åben færge d.v.s. en færge med porte i begge ender og mulighed for bilgennemkørsel ved kaj. Færgens lasteevne er/var ca. 12-13 personbiler alternativ plads til en lastbil og 5 personbiler. Passagertallet var dengang sat til 118 passagerer.

Fra 1964 til 1994 sejlede færgen mellem Hundested og Rørvig under navnet Korshage, Rørvig. Nogle år (fra 1995) sejlede færgen med private selskaber, foreninger m.m. under navnet ”Fjordpilen”, Holbæk. I forbindelse med sejlads til Bornholm i 2006, samt omregistrering til ladsskib, fik færgen sit første navn ” Korshage” af Hundested ” tilbage.

Korshage er 29,75 meter lang og 7,5 meter bred. Bruttotons 94,6 BT deplacement 164 tons. Træet til færgen blev skovet og hentet i Dragerup skoven øst for Holbæk. Byggematerialet er Bøg på Eg. Klædningen og alt opretstående over dæk, er af stål. Styrehuset- der sidder midtskibs- er af træ.

Færgens hovedmotor er en 4 cyl. B&W Alpa dieselmotor på 280 heste, som er ferskvandsskølet. Marchhastigheden er 8,7 knob og motoren startes med luft. Færgen har skrue og ror i begge ender og mulighed for at sejle ligegodt begge veje. Manøvreringen foregår ved, at koble enten den ene eller anden skrue, ind på hovedmotoren. I motorrummet forefindes en Bukh-motor, som bruges ved spuling, lænsning m.m, samt en listermotor til el og lys under sejlads. Skibet er i øvrigt forsynet med 220 volt overalt.

Under dæk findes en salon med sofabænke. Passagerlyet på dækket er omdannet til bar og med opvaske-faciliteter. I agterenden er der en rummelig mandskabsmesse med to kahytter og køjer. Besætningskrav ved sejlads i dag er to. En skipper med yagtskipper 3-eksamen og en bedstemand med duelighedsbevis til fritidssejlads. Korshage kan stadig sejle ved egen kraft, men skal fremover ikke sejle med gæster, men kun have arrangementer ved kaj (som café).

Venlig hilsen Bodil Bruun

Mobil tlf. 24 65 67 92.

 

 

 

 

 

Til forsiden